MAGS

Mags Image
 
Produced and presented by Cwmni Pluen Company
Wales
 
From North Wales to London and back again, Mags is searching for ‘home’. Inspired by true stories from communities across Wales, the bilingual ensemble of actors, dancers and musicians reunite Mags with her past, the people she has met, their impact on her life, and the one she will never forget.
 
O Ogledd Cymru i Lundain ac yn ei hôl eto, mae Mags yn chwilio am ‘gartref’. Wedi’i ysbrydoli gan straeon go iawn o gymunedau ar draws Cymru, mae’r cwmni dwyieithog o actorion, dawnswyr a cherddorion yn aduno Mags â’i gorffennol, y bobl y mae hi wedi’u cyfarfod, eu hargraff ar ei bywyd, a’r un y gwnaiff hi fyth ei anghofio.